Salvarea economică a turismului din Delta Dunării. Scrisoare către Emil-Răzvan Pîrjol.

Nr. 209 din 22.03.2020
Către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri


În atenția domnului Emil-Răzvan PÎRJOL, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri


Stimate Domnule Secretar de Stat,


Subscrisa, ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE DELTA DUNĂRII, cu sediul în Mun.Tulcea, str.Gării nr.1, ap.1, jud.Tulcea, sediul de corespondență în Mun.Tulcea, str.Isaccei nr.2, corp D, et.3, jud.Tulcea, înregistrată în Registrul asociațiilor și fiundațiilor al Judecătoriei Tulcea sub nr.6/24.04.2018, reprezentată de Cătălin Țibuleac, în
calitate de Președinte, asociație fără scop patrimonial, înființată în temeiul O.G.nr.26/2000, al cărei scop constitutiv este elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în Delta Dunării şi Dobrogea de Nord, promovarea intereselor membrilor săi, care sunt persoane fizice și juridice, cu activitate în domeniul turismului din Delta Dunării, dar și unități administrative din județul Tulcea, realizarea politicii de marketing, în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu în vigoare, gestionarea coordonată a componentelor destinaţiei turistice în scopul dezvoltării şi valorificării potenţialului turistic al zonei Delta Dunării și Dobrogea de Nord, având în vedere contextul izbucnirii pandemiei de coronavirus și a faptului că turismul în Delta Dunării este grav afectat, existând pericolul real de falimentare al acestuia, în proporție de aproape 100%, fiind afectate în mod grav inclusiv celelalte activități auxiliare turismului, precum pescuitul, transportul, alimentația publică, etc., ținând seama de faptul că reglementările intrate în vigoare până în prezent sunt vădit ineficiente în raport de specificul sezonier al turismului din Delta Dunării, vă adresăm


SCRISOARE PRIVIND SALVAREA ECONOMICĂ A TURISMULUI DIN DELTA DUNĂRII prin care solicităm să dispuneți de urgență implementarea următoarelor măsuri:

 1. suspendarea de către bănci sau instituții financiare nebancare a rambursării împrumuturilor, atât la persoanele fizice cât și la cele juridice, până la sfârșitul anului 2020, fără costuri sau garanții suplimentare pentru clienți, inclusiv suspendarea
  dobânzilor, penalităților de întârziere și a comisioanelor;
 2. acordarea facilităților privind obținerea linilor de finanțare/creditare cu dobandă 0%, în vederea susținerii activității companiilor din domeniul turistic, afectate de COVID-19, cât și pentru realizarea de noi invesții, inclusiv pentru PFA-uri; acordarea simplificată și necondiționată a creditelor garantate integral de stat, inclusiv pentru dobânzi și
  comisioane, neplafonate și fără alte criterii restrictive de eligibilitate, cu o perioadă de grație de 1 an, cu posibilitatea de extindere;
 3. plata în regim de urgență, de către toate autoritățile contractante, până la sfârșitul lunii martie a.c. a tuturor restanțelor față de mediul privat (facturi depuse pentru serviciile și lucrările prestate, concedii medicale, TVA etc.);
 4. rambursarea imediată, până la sfârșitul lunii martie 2020 a sumelor reprezentând TVA, cu posibilitatea efectuării ulterioare a controlului, reintroducându-se astfel în circuitul economic sumele solicitate la rambursare de către agenții economici;
 5. amânarea de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă, începând cu luna martie 2020, până la data de 30 iunie 2020, pentru angajații companiilor din domeniul turistic din Delta Dunării și a activităților conexe, transport de persoane, pescuit; anularea plății contribuțiilor sociale (CAS,
  CASS, CAM) aferente contractelor de muncă în derulare și acordarea din partea statului a unei indemnizații către angajați în procent de 50% din salariul minim pe economie, fără instituirea unor formalități suplimentare;
 6. deductibilitatea cheltuielilor pentru angajați (masă, cazare etc.) din cheltuielile salariale aferente lunii precedente;
 7. reglementarea unor scheme de ajutor de stat suplimentare, altele decât cele coordonate de Ministerul Finantelor Publice;
 8. suspendarea, cel puțin până la sfârșitul anului curent a plăților la utilități și acordarea ajutoarelor financiare pentru chirii aferente sediilor și punctelor de lucru ale societăților din domeniul turistic;
 9. flexibilizarea prevederilor legale referitoare la activitățile „part-time” în cadrul companiilor ai căror angajați sunt afectati de pierderea locurilor de muncă în proporție de cel putin 10%;
 10. prelungirea termenului de valabilitate al voucherelor de vacanță emise în 2019 până la data de 31 decembrie 2021;
 11. dublarea valorii voucherelor de vacanță, de la 1450 lei la 3000 lei;
 12. eliminarea obligativității obținerii certificatului de urgență, reglementat de art.12 din Decretul nr.195/2020 pentru toate societățile a căror activitate a fost afectată de măsurile impuse pentru combaterea epidemiei de COVID – 19 și instituirea calificării lor de drept ca fiind în situație de urgență, întrucât eliberarea certificatului reprezintă o
  încărcare nejustificată a respectivei unități administrative și se impune o procedură greoaie, prin depunerea mai multor documente, dar și a unei taxe de timbru, în contextul în care activitatea respectivului solicitant este legal suspedată;
 13. plata de către stat a unor ajutoare egale cu profitul declarat în anul fiscal precedent, reprezentând despăgubiri cauzate de suspendarea activității societăților;
 14. susținerea financiară de la bugetul statului a asociațiilor sau organizațiilor de management turistic, reprezentantive din Delta Dunării.
  În sensul celor de mai sus, vă reamintim că celelalte state care se confruntă cu aceași situație de pandemie au luat asemenea măsuri economice iar Uniunea Europeană a discutat posibilitatea unui pachet comun de stimulare fiscală pentru a impulsiona economia și a evita o recesiune.
  În consecință, având în vedere aceste considerente, vă rugăm ca, în exercitarea atribuțiilor legale ce vă revin, să dispuneți de urgență luarea măsurilor fiscale și legislative, pe care le apreciați oportune pentru diminuarea impactului epidemiei de coronavirus asupra sectorului turistic din Delta Dunării, zonă etalon a României.
  Cu deosebită considerație,
  ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT
  AL DESTINAȚIEI TURISTICE DELTA DUNĂRII
  PREȘEDINTE ,
  Cătălin ȚIBULEAC

#AMDTdeltadunarii

Urmariti-ne si pe retelele sociale pentru a fi la curent cu ultimele noutati!