Cătălin Țibuleac, cooptat în Consiliul de Brand Turistic Național

Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării face parte din Consiliul de Brand Turistic Național.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

Având în vedere:

*Hotărârea Guvernului nr.20/2012 privind aprobarea programului multianual de marketing și promovare turistică și a programului multiannual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, cu modificările și completările ulterioare

*art.2, ali.(1) lit. J și art.4, lit. D, pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.1327/2021 privind organizarea și funcșionarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.

*adresa de răspuns nr.130.082/DMD/SMR/18/02.2022 din partea Federației Patronatelor din Turismul Românesc

*adresa de răspuns nr.10864/CDC/22/02/2022 din partea Alianței pentru Turism și Internațional Advertising Association

*adresa nr.10865/CD/22.02.2022 din partea Rețelei Vorbitorilor de Limbă Germană din Turismul Românesc

În temeiul prevederilor art.10 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, ministrul antreprenoriatului și turismului emite prezentul,

   ORDIN

 art.1.Începând cu data prezentului ordin se constituie Consiliul de brand turistic national, grup de lucru cu rol consultative, care are ca principal scop analizarea pieții de turism interne și internaționale, precum și elaborarea de propuneri privind organizarea de campanii de promovare a României și implicit a brandului turistic national ”România, Explorați Grădina Carpaților„ în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 20/2012, cu modifircările și completările ulterioare.

Art.2. Componența nominalaă a Consiliului de brand turistic național este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3 Regulamentul de organizare și funcționare se aprobă în prima ședință a Consiliului.

Art.4 Propunerile cu privire la organizarea de campanii de promovare a României și implicit a brandului ”România, Explorați Grădina Carpaților”, însușite prin semnaătură de către membrii Consiliului vor fi prezentate ministrlui antreprenoriatului și turismului.

Art.5.Persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevererile prezentului ordin.

Ministru

Constrantin –Daniel CADARIU

Anexa 1

La MAT nr. 515

PROPUNERI  MAT

 1. Raluca Elena Vlagi, Consilier SMR
 2. Marilena Rumega, Consilier SMR
 3. Mihaela Miheț, Consilier SMR
 4. Valentin Beloiu, Consilier SMR
 5. Marcel Anghel, SMR

PROPUNERI APT și IAA

 1. Dragoș Anastasiu, Vicepreședinte APT
 2. Adi Voican, Președinte APDT
 3. Andrei Blumer, Președinte AER
 4. Gabriel Aftenie, Vicepreședinte Asociația Open Knowledge
 5. Cătălin Țibuleac, Președinte AMDTDD
 6. Andreea Gheorghiu, Membru Comitet Director FIHR
 7. Eusediu Mărgăsoiu, Managing Partner EMC Consulting
 8. Alexandra Dimitriu, CEO Publicis Media
 9. Felix Tătaru, Președinte GMP Group
 10. Dan Petre, Managing Partner D&D Research
 11. Mihai Bârsan, Managing Partner Brandelier
 12. Victor Dobre, Director Executiv IAA România
 13. Bogdan Rădulescu, Director Executiv UNTOLD

PROPUNERI FPTR

 1. Dr.ing. Dragoș Răducan, Prim-Vicepreședinte Executiv FPTR
 2. Lect.univ.dr.ec.Ion Andrei, Vicepreședinte FPTR
 3. Dr.ec.Anca Pavel Nedea, Organizația Patronală Mamaia-Constnața
 4. Prof.univ.dr. Felicia Stăncioiu, Academia de Studii Economice București

PROPUNERE REȚEAUA VORBITORILOR DE LIMBĂ GERMANĂ DIN TURISMUL ROMÂNESC

 1. Joachim Alberth, Proprietar URLAUB
 2. Christian Macedonschi, CEO Trus HoReCa Services

#AMDTdeltadunarii

Urmariti-ne si pe retelele sociale pentru a fi la curent cu ultimele noutati!