Poziția Alianței Pentru Turism pe tema Organizației de Management al Destinației

Nr. întreg. 32 / 20 ianuarie 2022
Către: Guvernul României, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
În atenția:
Domnului Nicolae Ionel Ciucă – Prim Ministru
Domnului Constantin Daniel Cadariu – Ministrul Antreprenoriatului și Turismului

Tema: Organizația de Management al Destinației


Poziția Alianței Pentru Turism pe tema Organizației de Management al Destinației


Alianța Pentru Turism, platformă care reunește 24 de entități, printre cele mai importante și mai ales active din turismul national, cu rol de reprezentare a unei părți din industria turismului și a ospitalității în relația cu Președintele României, Guvernul României, Parlament și ministere, consideră că se impune modificarea Legii nr. 275/2018 din 23 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, care s-a dovedit a fi nefuncțională (neavând la bază principii corecte) și care nu corespunde studiului OECD realizat în 2018-2019.


Propunerea de modificare legislativă a fost concepută pe baza recomandărilor OECD, pentru a elimina disfuncționalitățile reglementării în vigoare (Legea nr.275/2018, O.G.nr.15/2017, O.G.nr.58/1998) prin eficientizarea
unui parteneriat public – privat dinamic, echitabil și flexibil, la nivel local, regional și național pentru coordonareea și implementarea strategică a managementului destinațiilor de turism, care face parte integrantă din reforma PNRR.
Modificarea de lege propusă de Alianța Pentru Turism este rezultatul studiilor, simulărilor și consultărilor cu cele
mai active și importante entități din industria ospitalității, inclusiv a celor care funcționează sub forma unor protoOMD-uri având la bază principiul fundamental de parteriat public-privat. Proiectul este rezultatul unui efort comun de peste trei ani și reglementează detaliat conceptul, modul de înființare, constituire și funcționare al Organizațiilor de Management ale Destinațiilor, al căror rol esențial este de a dezvolta, reprezenta și coordona destinațiiile turistice. Obiectivul propunerii de modificare legislativă este de a avea un cadru legal coerent, principial și în conformitate cu nevoile industriei, indispensabil pentru operaționalizarea Organizațiilor de Managament al Destinațiilor, pentru creșterea competitivității sectorului turistic românesc și promovarea transformării socioeconomice durabile în zonele rurale.
Organizația de Management al Destinației (OMD) este structura de parteneriat public-privat, persoană juridică de
drept privat și de utilitate publică, fără scop patrimonial care asigură asocierea și coordonarea organizațiilor şi a
entităților cu activități în turism sau asociate turismului, care să conlucreze pentru obiectivele comune dezvoltării și
promovării destinației.
Asociațiile și persoanele juridice care desfășoară activități în scopul dezvoltării turismului dintr-o anumită
destinație se pot asocia cu autoritățile publice locale sau județene din respectiva destinație, în Organizația de
Management al Destinației, pentru dezvoltarea turismului la nivelul destinației respective. OMD asigură prin
mecanisme financiare proprii și personal angajat, specializat, gestionarea coordonată a elementelor ce alcătuiesc
o destinație turistică, cum ar fi atracții, servicii suport, accesibilitate, marketing.


Tipuri de Organizații de Management ale Destinațiilor
a) organizația de management al destinației locale este cea care activează la nivel local, pe raza
administrativă a una sau mai multe UAT-uri;
b) organizația de management al destinației județene este cea care cuprinde aria administrativă a unui
județ și este alcătuită din Consiliul Județean în asociere cu una sau mai multe OMD-uri locale;
c) organizația de management al destinației regionale este cea care activează la nivelul mai multor
județe și are în asociere cel puțin două Consilii Județene și/sau OMD-uri județene;
d) organizația de management al destinației România este cea care activează la nivel național și are
în componență ministerul de resort, federațiile sau asociațiile reprezentative de nivel național și OMDurile regionale.


Principiile de funcționare
Propunerea de modificare legislativă se fundamentează pe următoarele principii necesare dezvoltării turismului,
prin profesionalizarea destinațiilor turistice în a deveni performante, și eficiente sub coordonarea unor Organizații
de Management ale Destinațiilor:

 1. principiul parteneriatului public-privat;
 2. principiul recunoașterii și susținerii organizațiilor existente cu activitate solidă;
 3. principiul egalității decizionale;
 4. principiul masei critice de servicii și produse turistice atractive și competitive într-o destinație;
 5. principiul nivelurilor de management;
 6. principiul asocierii organizațiilor de management al destinației turistice.
  Organizarea şi funcţionarea Organizației de Management al Destinației se realizează prin intermediul organelor
  sale:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul director;
  c) executiv.
  În cadrul Adunării Generale fiecare membru are dreptul la un vot deliberativ.
  Finanțare
  Organizația de Management al Destinației se va finanța prin următoarele mecanisme financiare:
  • ”City tax”;
  • Taxa de dezvoltare și promovare;
  • cotizația de membru;
  • donații, sponsorizări, activități comerciale și alte fonduri publice la nivel local și național, fondurile
  structurale europene, cât și alte fonduri nerambursabile.
  Dragoș Anastasiu Cătălin Tibuleac
  Președinte APT Coordonator grup lucru OMD-Promovare APT

#AMDTdeltadunarii

Urmariti-ne si pe retelele sociale pentru a fi la curent cu ultimele noutati!